Strategický rozvoj a efektívne riešenia

Agilný a komplexný framework - dynamický program a efektívny systém pre dosahovanie výsledkov v časoch zmeny, neistoty a rastúceho stresu

Prejdite na obsah workshopu

kontaktujte nás

Adaptívny & agilný "toolkit" pre moderných manažérov

Kľúčové oblasti - manažérska navigácia v časoch zmeny a neistoty – ako dosahovať efektívne výsledky v rizikovej, komplexnej a náročnej realite

Explore our projects
Ľudský mozog a výskumy neurovedy

transformačné možnosti a znalosti neurovedy v praxi, kognitívna rezliencia & flexibilita, growth mindset

viac
Manažérske know – how, zručnosti a nástroje

nový skills set – nové trendy, agilita, emocionálna inteligencia, empatia a efektívne rozhodovanie

viac
Operational Excellence & efektívne procesy

nástroje projektového a procesného manažmentu, OEE, efektivita, produktivita, nákladovosť, ziskovosť

viac
Energy management & well-being

menej stresu, adaptabilita a reziliencia, predchádzanie vyhoreniu, mentálny a emocionálny well-being

viac

Umenie manažmentu a vedecké fakty o mozgu v praxi

Využite silu a transformačné možnosti neurovedy a podporte svoje projektové tímy pri dosahovaní dlhodobo udržateľných a špičkových výkonov. Rozvíjajte manažérov a lídrov vybavených jedinečným súborom zručností – nový skills set, ktoré presahujú tradičné postupy manažmentu

Learn more

Agilný a komplexný systém realizácie - základné oblasti

moderný manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Projektový manažment v časoch stresu a neistoty

V dnešnom dynamickom biznis prostredí sa neistota stáva novým normálom. Požiadavky trhu sa rýchlo vyvíjajú a nepredvídané výzvy môžu vykoľajiť aj tie najpresnejšie naplánované stratégie

pokračovať ďalej

HR a tímy v dobe dopamínu

Pochopením úlohy dopamínu v motivácii a well-beingu zamestnancov, môže HR rozvíjať a podporovať také pracovné prostredie, ktoré nielen pritiahne a udrží TOP talenty, ale tiež podporuje angažovanú, motivovanú a produktívnu pracovnú silu.

pokračovať ďalej

Efektívny mozog v práci a v manažmente

Využitím špičkového výskumu ľudského mozgu môžete získať bezprecedentné a fascinujúce poznatky o motivácii zamestnancov, procese ich rozhodovania a modeloch adaptácie, aktívneho učenia a rozvoja.

pokračovať ďalej

Operational Excellence – produktivita a efektivita

Pomocou moderných nástrojov a techník môžu firmy optimalizovať využitie zdrojov, zefektívniť procesy a identifikovať a odstrániť úzke miesta. To vedie k zvýšeniu efektívnosti, zníženiu nákladov a zlepšeniu ziskovosti.

pokračovať ďalej

Projektový manažment - review & assessment

V dnešnom náročnom prostredí prestáva byť optimalizácia realizácie projektov iba nadmerným luxusom – je to už nevyhnutnosť. Tradičné prístupy často nechávajú projektové tímy zápasiť s odporom k zmenám, tlakom na nové riešenia a inovácie, kognitívnymi biasmi, nie vždy optimálnym rozhodovaním a často hroziacim syndrómom vyhorenia.

zlepšite vaše projekty - zhodnotenie & review projektov

Hlavné príčiny zlyhania projektov

Pomôžeme vašim projektovým tímom a projektovým manažérom prekonať neistotu, lepšie zvládať stres a riziká pri realizácii projektov.
Kedy projekty vyžadujú zvýšenú pozornosť?

prejsť na program

Neistota a zmeny ako nový normál

Funkčný a robustný systém projektového manažmentu s dobre definovanými procesy a efektívnymi nástrojmi je kľúčový pre efektívnu realizáciu projektov.
Optimalizácia ľudského výkonu prostredníctvom neurovedy a rozvoja projektových soft skills posúva váš projektový manažment na ďalšiu úroveň.

programy projektov

Projektový manažment - realizačný nástroj

Firma môže vybaviť svojich projektových manažérov zručnosťami, ktoré potrebujú, aby prosperovali v časoch zmien. To vedie k odolnejšej a prispôsobivejšej vnútornej organizácii, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššej miere úspešnosti projektov a významnej návratnosti investícií – ROI.