Business Consulting

Operational Excellence projekty
Innovation Management programy
Business Consulting & procesná realizácia

kontaktujte nás

Biznis rozvoj firmy

"​ready-to-use tools for daily mamagement" - priamy vplyv na biznis výsledky firmy, spolu s best practices, dlhodobo overenými v manažérskej a firemnej praxi, podporené neurovedeckými výskumami pre efektívnu aplikáciu

Výkonnosť

firemné výkony & celková výkonnosť firmy

Management system

procesy, systémy riadenia, systém KPI, systém a forma komunikácie & reportingu

Firemné ciele

systémy dosahovania a ​úroveň plnenia firemných cieľov

Efektivita a produktivita

firemná produktivita a efektivita - efektívna firma

Formy realizácie

aplikácia a realizácia nového know – how v praxi

  • operational excellence projekty
  • business & management consulting
  • projektový manažment

S​trategický pohľad firmy

kľúčové oblasti realizácie strategických zámerov

strategický rozvoj firmy - ​stratégia a vízia

postavenie firmy na trhu - firemná pozícia

inovácie a rozvoj - zvládanie zmien

business model & nákladová efektívnosť

rast + progres firmy

udržateľnosť - ​stabilita a budúcnosť firmy