program Individuálneho rozvoja

My Vision - My Action

Pre viac informácii nás kontaktujte

9 krokov ako zvládnuť novú realitu v práci a v živote

Ak chceme prosperovať alebo aspoň efektívne fungovať v dnešnej novej realite, musíme sa adaptovať, učiť a dynamicky rozvíjať. Musíme držať krok s najnovšími trendami a novým vývojom. Potrebujeme získať nové know-how, zručnosti a schopnosti. Musíme prijať zmenu a neistotu ako súčasť moderného života.

kontaktujte nás

Prečo potrebujeme rozvíjať samých seba?

Nové kompetencie

Potrebujeme získať nové zručnosti, schopnosti a know-how adekvátne podmienkam meniaceho sa prostredia, v ktorom žijeme. Získať nové nástroje, spoznať nové perspektívy ako prijať zmeny, ustáť výzvy, rozvíjať agilitu, diverzitu alebo spoluprácu.

Nový Mindset

Neuroveda a nové výskumy mozgu vysvetľujú ako porozumieť svojmu mozgu, svojmu správaniu a konaniu. Nový pohľad na seba a porozumenie samých sebe – ako fungujeme pod stresom, ako zvládame strach, prečo sa vyhýbame potrebným zmenám a ako rozvíjať rezilienciu.

"Future-ready"

Pripravenosť - nové stratégie a riešenia pre dnešné a budúce výzvy a zmeny. Realizácia v každodennej praxi – v práci alebo v súkromnom živote. Potrebujeme inovovať a riešiť problémy, ísť vlastným príkladom a inšpirovať druhých. Moderné manažérske a líderské schopnosti.

Ako dokážem zvýšiť svoju "hodnotu"?

Ako zvýšim svoju hodnotu na trhu práce?
Ako zvýšim svoju hodnotu pre môj tím a firmu?
Ako zvýšim svoju hodnotu pre mojich blízkych a môj vlastný život?

kontaktujte nás

Krok #1: Preskúmanie a spoznanie dnešného prostredia

Korporátny svet čelí bezprecedentným zmenám a výzvam. Moderné technológie narúšajú každé odvetvie a vytvárajú nové príležitosti a hrozby. Nové a rastúce nároky na náš pracovný, ale aj súkromný život. Ako sa zorientovať v novom prostredí?

kontaktujte nás

Ďalšie programy nájdete v časti TOP workshopy

01

Analýza a spoznanie dnešného - aktuálneho prostredia a nových podmienok

Nové výzvy a zmeny dnes formujú firemný svet a definujú budúci stav moderných firiem – menia sa pracovné nároky, požiadavky na manažérsku prácu, ale aj rutinné a štandardné procesy. Ako najnovšie trendy, megatrendy, inovácie alebo problémy v našom odvetví alebo na trhu zmenia istotu, ktorú máme v práci? Dokážeme sa prispôsobiť a aký to bude mať vplyv na náš súkromný život, jeho kvalitu a náš budúci vývoj?

Stanovenie vízie a cieľov

Krok #2 - Ako dokážem ja reagovať?
Prichádza množstvo výziev a zmien, ktorým v súčasnosti čelia moderné firmy. Pochopením týchto trendov sa môžeme lepšie pripraviť na to, čo nás čaká a vytvoriť budúcnosť, ktorá bude resilient, rozvíjajúca a udržateľná.

ďalšie inšpirácie nájdete v TOP workshopy

kontaktujte nás

Aká je moja vízia  a moje ciele?

Krok #2 - My Vision

Súkromné ciele

 • spokojnosť v mojom živote
  kvalita môjho života
 • potrebné zmeny v mojom živote
 • vývoj môjho života – ako a kam smeruje môj život

Pracovné ciele

 • stabilita a udržateľnosť mojej práce
 • aký bude vývoj mojej kariéry
 • ako zvládnem nové výzvy v práci
 • ako sa dokážem prispôsobiť novým nárokom a podmienkam

Diagnostika medzier a nedostatkov & príležitostí

Krok #3 - Potrebujem lepšiu odolnosť a schopnosť vyrovnať sa so stresom a nepriaznivými okolnosťami? Alebo neviem dostatočne zvládnuť svoje emócie, zotaviť sa z neúspechov a poučiť sa zo svojich chýb?

ďalšie programy nájdete v časti TOP workshopy

kontakt

Aká veľká je moja "priepasť"?

03

Aké medzery a nedostatky sú medzi vašou súčasnou situáciou a vašou víziou a stanovenými cieľmi?
Ktoré prekážky stoje medzi vašou súčasnou situáciou a vašou víziou a cieľmi?
Existujú príležitosti, ktoré môžete využiť na dosiahnutie vašej vízie a vašich cieľov?
Aké nové zručnosti potrebujete rozvíjať, zlepšiť komunikáciu alebo naštartovať kreativitu, aby ste dosiahli svoje ciele?
Potrebujete nové spôsoby myslenia, zvýšiť svoju agilitu, rezilienciu alebo vám chýbajú nové perspektívy a diverzita v prístupoch a chápaní reality?

Aplikácia princípov neurovedy

Krok #4 - Neuroveda a výskumy mozgu poskytujú kľúčové znalosti podporujúce dôležitosť pozornosti, emocionálnej inteligencie, kognitívnej flexibility, neurodiverzity a schopností zvládania stresu v modernom prostredí.

nové inšpirácie - TOP workshopy

kontaktujte nás

Krok #4

Spoznaj svoj mozog v praxi

Neuroveda je rýchlo napredujúca oblasť a prebiehajúce výskumy pokračujú v odhaľovaní nových poznatkov o zložitosti mozgu a jeho dôsledkoch pre rôzne aspekty ľudského poznania, správania alebo konania. Aplikovaním týchto zistení výskumov mozgu v našom súkromnom a pracovnom živote môžeme optimalizovať dynamiku nášho konania, zlepšiť schopnosti riešenia problémov a zvýšiť spokojnosť v našom živote.

Výskumy a štúdie mozgu

Aplikácia princípov neurovedy a zvýšenie pripravenosti a odolnosti na zmeny.
Výskumy mozgovej aktivity a fyziologických reakcií počas zmien.
Ako sa starať o svoje mentálne zdravie a rozvíjať pohodu a well-being v práci?

viac informácii

Neuroveda v našom živote

Aktívne rozvíjanie resilience podľa výskumov neurovedy.
Praktické techniky ako sa efektívne vyrovnať so stresom a neistotou.
Nastavenie a udržanie zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom – "healthy work-life balance".

viac informácii

Návrh a výber riešení

Krok #5 - Ale ako to realizovať? Ako pripravím seba a svoj tím na výzvy a príležitosti budúcnosti? Ako zvládam, riadim a implementujem zmeny v mojej práci? Ako zlepším a získam nové zručnosti, know – how a skúsenosti?

ďalšie programy - TOP workshopy

kontakt

Návrh a výber riešení

Ako sa dostanem k svojmu cieľu?

 • návrh, tvorba a výber riešení, ktoré mi pomôžu vyplniť a prekonať existujúce medzery a nedostatky
 • návrh, tvorba a výber riešení, ktoré mi umožnia využiť existujúce príležitosti
 • aké nástroje a postupy použijem na generovanie, testovanie a výber rôznych nápadov a možností
kontaktujte nás

05

Získanie nových zručností a know – how

Krok #6 - Aby sme zvládli novú realitu, potrebujeme získať nové znalosti, zručnosti a nástroje. Potrebujeme prijať zmenu a neistotu ako štandard. Pomôže nám flexibilita, adaptabilita a otvorená myseľ & growth mindset.

ďalšie zručnosti a znalosti - TOP workshopy

kontaktujte nás

06

Aktívne a cielené získanie nových zručností a know – how

Realizácia a monitoring riešení

Krok #7 - My Action

Stávam sa „future-ready leader“? Dokážem inšpirovať a podporiť ľudí okolo mňa? A nielen v práci, ale aj v osobnom živote? Som schopný dostatočne inovovať, meniť veci a riešiť problémy? Aký príklad vysielam do svojho okolia?

realizačné nástroje - Projektový manažment

kontaktujte nás

08

"Reality check" - vyhodnotenie a zlepšovanie riešení

Oslava úspechov

Práca na vlastnom rozvoji presahuje dosahovanie výsledkov alebo dodržiavanie termínov – skrýva v sebe obrovský potenciál pre zdravie a rozvoj vášho mozgu. Podporuje lepšie a hodnotnejšie vzťahy nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. Stávate sa pozitívnou inšpiráciou pre ľudí okolo vás.

kontaktujte nás

nové inšpirácie - TOP workshopy

Individuálne témy a zameranie programu

Či už vás zaujímajú ďalšie oblasti, hlbšie spoznanie niektorých bodov alebo personalizované témy, sme tu, aby sme vyhoveli vaším cieľom a požiadavkám. Spoločne môžeme prispôsobiť program, tak aby bol v súlade s vašími potrebami, výzvami alebo nárokmi pracovného / súkromného prostredia a pomohol vám dosiahnuť udržateľné zmeny. Na základe potrieb a nárokov či už vašej firmy alebo na základe vašich individuálnych požiadaviek prispôsobíme program tak, aby vám poskytol efektívny transformačný zážitok.

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás