MAnažérsky a firemný rozvojový program

Moderný manažér a agilná firma

pre viac informácii nás kontaktujte

7 dynamických oblastí moderného rozvoja

V dnešnom rýchlo sa meniacom firemnom a biznis prostredí je nevyhnutné, aby manažéri mali správne a adekvátne zručnosti, nástroje a know-how na zvládanie rastúcich nárokov a požiadaviek.
Program je zložený z workshopov a zároveň poskytuje realizačnú podporu formou projektového manažmentu a konzultačných služieb.

kontaktujte nás
spoznajte - "dokonale" efektívne spojenie

"Umenie manažmentu a vedecké fakty o mozgu"

ďalšie zaujímavé témy nájdete v časti - Inšpirácie

kontaktujte nás

Individuálne prispôsobenie

Naše individuálne rozvojové programy sú navrhnuté tak, aby pomohli manažérom rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujú na úspech v dnešnom pracovnom a biznis prostredí. Naše programy sú dôkladne prispôsobené špecifickým potrebám jednotlivých manažérov, zamestnancov a firmy.

kontaktujte nás

ďalšie inšpirácie nájdete - TOP workshopy

spoznajte model - Vision2Action

Efektívna realizácia

know - how, zručnosti, nástroje, procesy & neuroveda v praxi

Komplexný program je zameraný na aktívny rozvoj a je navrhnutý tak, aby poskytoval zručnosti v kľúčových oblastiach – workshopy pokrývajú celý rad tém vrátane manažmentu zmien, projektového manažmentu, líderských zručností, HR zručností, neurovedeckého výskumu aplikovaného v projektovom manažmente a v bežnej praxi, mentálneho zdravia, pohody a well-being v práci a mnohé ďalšie.

kontaktujte nás

Veríme, že náš program vám môže pomôcť pri dosahovaní firemných cieľov tým, že vám poskytne znalosti, zručnosti a procesy, ktoré potrebujete na efektívne riadenie zmien. S naším programom rozvoja spoločnosti môžete zmeniť svoje manažérske zručnosti a posunúť úspech vašich manažérov do nových úrovní.

Naše rozvojové workshopy a poradenské – consultingové služby sú navrhnuté tak, aby vám pomohli rozvíjať procesy, ktoré potrebujete v dnešnom biznis prostredí. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi na vývoji individualizovaných riešení, ktoré spĺňajú ich špecifické potreby.

Líderstvo - change management a transformácia

Navigácia v dynamike zmien moderného pracovného a biznis prostredia

Change management program - posilnite svoje líderstvo, realizujte zmeny, transformujte svoj tím a formujte budúcnosť svojej firmy

ďalšie inšpiratívne rozvojové programy - TOP workshopy

prejsť na program

"FIT for Future" – Moderné manažérske trendy

Transformačný rozvojový program pre Vizionárskych Lídrov

Táto komplexná séria workshopov sa ponára hlboko do každého aspektu moderných manažérskych trendov a ich dôsledkov pre líderstvo, HR postupy a firemnú kultúru.

Účastníci sa rozvíjajú ako transformatívni lídri, vybavení znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním potrebným na to, aby svoje organizácie s istotou priviedli do reality „Future Company“.

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy

prejsť na program

Dynamický rozvojový program pre hr

Navigácia k modernej HR Excelentnosti

"Navigating the Path to Modern HR Excellence" - pre viac informácii nás kontaktujte

Prejsť na program

Prejdite do sveta ​PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

"Excellence" je dosahovaná cez úspešné dodanie projektových výsledkov

Význam projektového manažmentu je takmer nemožné preceňovať, pretože umožňuje organizáciám dodávať projekty načas, v rámci rozpočtu a vo vysokých štandardoch kvality.

prejsť na program

50%

zníženie času realizácie projektov

30%

úspora nákladov na projekt

40 dní

ročná úspora na projektoch

100%

lepšia pracovná atmosféra

Projektový manažment – rozvoj, implementácia a soft skills na projektoch

Naše workshopy a programy sú navrhnuté tak, aby vybavili vašich zamestnancov vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami, ktoré potrebujú na efektívne riadenie projektov, ich dodanie načas, v rámci rozpočtu a vo vysokej kvalite.

výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

prejsť na program

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

výskumy mozgu a projekty, "cutting-edge" poznatky, stratégie a nové zručnosti

Aplikácia výskumov neurovedy v projektovom manažmente

10 dynamických rozvojových workshopov spája umenie projektového manažmentu so špičkovým neurovedeckým výskumom. Rozvojový program umožňuje projektovým manažérom a expertom získať najnovšie poznatky o ľudskom mozgu a priamo ich aplikovať v náročnom projektovom prostredí. Viac o mozgu nájdete - Unique Brain

neuroveda v praxi

Získajte inšpirujúci prehľad neurovedeckých výskumov a ich dôsledkov a praktických záverov pre projektových manažérov. Spoznajte ako stres a strach ovplyvňujú ľudský mozog a rozhodovanie v projektovej práci.

prevratné pochopenia

Získate neoceniteľné poznatky, zručnosti a stratégie vychádzajúce z najnovšieho neurovedeckého výskumu. Zvýšte svoje schopnosti projektového manažmentu na "action-oriented" workshopoch.

Transformačný a rozvojový program

Mentálne zdravie a pohoda v práci

Zvyšovanie mentálneho zdravia a well - being & pohody v modernom pracovnom prostredí

prejsť na program

"Well@Work" - Mentálne zdravie a pohoda v práci

Odomknite potenciál mentálne zdravého pracoviska - dajte prioritu mentálnemu zdraviu a podporte svojich zamestnancov a manažérov, aby vytvorili pozitívne a podporujúce pracovné prostredie.

ciele programu

 • význam ​mentálneho zdravia pri práci
 • budovanie empatie, podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
 • stratégie zvládania stresu a podpory celkovej pohody na pracovisku
 • povedomie a vzdelávanie o mentálnom zdraví
pokračovať

workshopy

 • kľúčové znalosti zvládania stresu pri práci
 • aktívna integrácia pracovného a súkromného života
 • nástroje a postupy ako zvládať negatívne vplyvy a výzvy
 • podporujúci leadership a efektívne manažérske postupy
pokračovať

benefity

 • pozitívny vplyv na celkový výkon a produktivitu
 • zlepšenie mentálnej pohody a mentálneho zdravia
 • zníženie úrovne stresu a rozvoj empatickej kultúry na pracovisku
 • zvýšená lojalita, stabilita a udržanie zamestnancov
pokračovať
program Individuálneho rozvoja

My Vision - My Action

Pre viac informácii nás kontaktujte

9 krokov ako zvládnuť novú realitu v práci a v živote

Ak chceme prosperovať alebo aspoň efektívne fungovať v dnešnej novej realite, musíme sa adaptovať, učiť a dynamicky rozvíjať. Musíme držať krok s najnovšími trendami a novým vývojom. Potrebujeme získať nové know-how, zručnosti a schopnosti. Musíme prijať zmenu a neistotu ako súčasť moderného života.

prejsť na program

Prečo potrebujeme rozvíjať samých seba?

Nové kompetencie

Potrebujeme získať nové zručnosti, schopnosti a know-how adekvátne podmienkam meniaceho sa prostredia, v ktorom žijeme. Získať nové nástroje, spoznať nové perspektívy ako prijať zmeny, ustáť výzvy, rozvíjať agilitu, diverzitu alebo spoluprácu.

Nový Mindset

Neuroveda a nové výskumy mozgu vysvetľujú ako porozumieť svojmu mozgu, svojmu správaniu a konaniu. Nový pohľad na seba a porozumenie samých sebe – ako fungujeme pod stresom, ako zvládame strach, prečo sa vyhýbame potrebným zmenám a ako rozvíjať rezilienciu.

"Future-ready"

Pripravenosť - nové stratégie a riešenia pre dnešné a budúce výzvy a zmeny. Realizácia v každodennej praxi – v práci alebo v súkromnom živote. Potrebujeme inovovať a riešiť problémy, ísť vlastným príkladom a inšpirovať druhých. Moderné manažérske a líderské schopnosti.

Moderný manažér a Agilná firma

základný prehľad rozvojového programu moderných manažérskych trendov, postupov, leadershipu, manažérskej agility a kľúčových zručnosti v modernom biznis prostredí, s podporou a aktívnym rozvíjaním firemnej agility

stiahnuť PDF

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás