Novinky

zaujímavé inšpirácie - fascinujúce informácie - praktické nástroje - prekvapujúce súvislosti

praktický & ​dynamický workshop

Reziliencia a zvládanie stresu

pre viac informácii nás kontaktujte

prejsť na workshop

Vision2Action PODCAST

TOP trendy v manažmente a moderné prístupy aplikované v praxi, s podporou overených manažérskych a firemných best practices. Nové pohľady na firemné výsledky a výkonnosť, manažérsku prácu, našu osobnosť, náš život a spokojnosť v živote.

počúvať podcast

Zdravie mozgu - kognitívne zdravie - rizikové faktory a prevencia

Zdravie mozgu - kognitívne zdravie - rizikové faktory a prevencia
Bežnou a mylnou predstavou je, že zhoršujúce sa alebo zlé kognitívne zdravie nás ovplyvňuje až v neskoršom veku

Ďalšie videá - youtube kanál

nové inšpirácie získate na youtube: Vision2Action - Marian Minarik

MAnažérsky a firemný rozvojový program

Moderný manažér a agilná firma

pre viac informácii nás kontaktujte

7 dynamických oblastí moderného rozvoja

V dnešnom rýchlo sa meniacom firemnom a biznis prostredí je nevyhnutné, aby manažéri mali správne a adekvátne zručnosti, nástroje a know-how na zvládanie rastúcich nárokov a požiadaviek.
Program je zložený z workshopov a zároveň poskytuje realizačnú podporu formou projektového manažmentu a konzultačných služieb.

prejsť na program

Dynamický rozvojový program pre hr

Navigácia k modernej HR Excelentnosti

"Navigating the Path to Modern HR Excellence" - pre viac informácii nás kontaktujte

Prejsť na program
8 unikátnych workshopov pre HR

ucelená séria 8 špecializovaných workshopov vám otvorí prekvapujúce možnosti a potenciál získania nových znalostí, zručností, best practices a pomôže vám vypracovať akčné stratégie potrebné na formovanie modernej budúcnosti HR

viac o programe

Akční HR manažéri

Ste HR manažér alebo HR profesionál odhodlaný posunúť svoje postupy v oblasti ľudských zdrojov na ďalšiu úroveň a smerovať vaše HR fungovanie k budúcej HR Excelentnosti?
Ak áno, tak tento dynamický a osviežujúci rozvojový program bude pre vás hodnotnou inšpiráciou

pokračujte na HR workshopy

Líderstvo v čase zmeny a transformácie

Navigácia v dynamike moderného pracovného a biznis prostredia

Program manažérskeho rozvoja - posilnite svoje líderstvo, transformujte svoj tím a formujte budúcnosť svojej firmy

ďalšie inšpiratívne workshopy - Excellent Team

prejsť na program
výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

prejsť na program

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

Transformačný a rozvojový program

Mentálne zdravie a pohoda v práci

Zvyšovanie mentálneho zdravia a pohody na modernom pracovisku

viac info

"FIT for Future" – Moderné manažérske trendy

Transformačný rozvojový program pre Vizionárskych Lídrov

Táto komplexná séria workshopov sa ponára hlboko do každého aspektu moderných manažérskych trendov a ich dôsledkov pre líderstvo, HR postupy a firemnú kultúru.

Účastníci sa rozvíjajú ako transformatívni lídri, vybavení znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním potrebným na to, aby svoje organizácie s istotou priviedli do reality „Future Company“.

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy

prejsť na program

Free E-BOOK

15 najčastejších chýb na projekte
Sprievodca vám môže pomôcť zostať v obraze o najnovších trendoch a postupoch v riadení projektov, čím získavate cenné inšpirácie a impulzy k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu prístupu zvládania nárokov moderných projektov

viac info - pokračovať ďalej

stiahnuť e-book

Tajomný dopamín?

séria článkov o skrytej sile motivácie - prečo robíme to, čo robíme a nerobíme to, čo by sme chceli?

viac v blogu

Prečo dopamín riadi náš život?

dokážeme rozumieť sami sebe a prečo nedokážeme odolať káve, dezertu alebo  adrenalínovej jazde?
množstvo ďalších odpovedí nájdete v sérii článkov - začnite tu: Dopamín – čo sa skrýva za pôžitkom?

Kedy sme naozaj dospelí?

Pokiaľ sa nám podarilo prejsť svojim pubertálnym vývojom správne, tak naša ďalšia cesta životom je podstatne jednoduchšia.

V opačnom prípade nám aj v dospelosti ostávajú prvky správania, rozhodovania, chápania a vnímania sveta, ktoré patria do vývojovej úrovne dieťaťa alebo adolescenta.