Zdravý a funkčný mozog

neuroveda a ďalšie vedecké výskumy prinášajú prevratné informácie a zistenia o fungovaní ľudského mozgu a vysvetľujú ako mozog riadi to, ako žijeme svoj život - či už život súkromný alebo pracovný

kontaktujte nás

Ako funguje náš mozog

 • ako funguje náš mozog podľa najnovších výskumov neurovedy
 • ako fungujú základné neurohormóny a ich vplyv na náš mozog
 • ako evolúcia mozgu ovplyvňuje naše dnešné fungovanie
 • kedy a ako sa neuróny navzájom prepájajú a tvoria neurónové synapsie
 • ako rozpoznávať automatické vzorce mozgu - tzv. autopilot

Mozog a stres

toxické následky stresu na našu pamäť a mozog
ako môže byť nebezpečná práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo
ako funguje ľudský mozog pri rušivých signáloch
prečo nás stres limituje a strach vypína logické myslenie a uvažovanie
ako reagujeme na hrozby a nátlak

Zdravie mozgu

 • dokážeme aktívne a efektívne podporovať zdravie mozgu
 • zdravie nášho mozgu závisí od našej pohybovej aktivity
 • fyzická aktivita zvyšuje a podporuje naše kognitívne schopnosti
 • čo škodí nášmu mozgu, aké aktivity ničia alebo výrazne poškodzujú náš mozog
 • akým aktivitám by sme sa mali vyvarovať
 • aktívna podpora tvorby nových mozgových buniek
 • ako mozog riadi energiu vášho tela, kedy a prečo vzniká vyčerpanie