Prístup a realizácia

nové pohľady na firemné výsledky a výkonnosť, manažérsku prácu, našu osobnosť, náš život a spokojnosť v živote

Manažérska prax a neuroveda

inšpiratívna a efektívna kombinácia výskumov neurovedy, nových vedeckých zistení a informácii, ktoré prinášajú nové súvislosti a odhaľujú moderný kontext firemného, pracovného, manažérskeho a neoddeliteľne aj súkromného života a fungovania

Unique Brain

postupy a realizácia od „vízie k akcii“ - ako prejsť od cieľov k výsledkom?
pohľad na prácu & manažérsky výkon cez optiku neurovedy

prejsť ďalej

Excellent Team

behaviorálny model & moderné know – how + optimálne operations firmy - procesy, systém riadenia, KPI, funkčný systém riadenia

prejsť ďalej

Future Company

best practices v manažérskej a firemnej praxi, podporené neurovedeckými výskumami
efektívnosť, výkonnosť a produktivita

prejsť ďalej

Prinášame moderné trendy v manažmente, overené postupy a procesy - "management best practices" s podporou výskumov neurovedy v praxi

powered by COMM-PASS

Moderný manažment

TOP trendy v manažmente a moderné prístupy aplikované v praxi, s podporou overených manažérskych a firemných best practices

náš prístup

"WALL - to - WALL" realizácia

nové pochopenia a zistenia ako fungujeme vo firemnom prostredí, v manažmente, pracovnom procese a pri riešení denno-denných výziev, problémov a úloh - overené pracovné a manažérske best practices, efektívne postupy a procesy realizácie
čo robíme

Efektívna realizácia

komplexné spektrum realizačných služieb - od firemných Operational Excellence projektov - cez manažérske a vzdelávacie workshopy - až po projektový manažment a coaching

formy realizácie

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope

Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope

Projektový manažment pre Facility Management

špecifické prostredie projektov v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného Facility managementu

o workshope

Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia

o workshope

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

projektový manažment - basic

základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov

projektový manažment - advanced

advanced úroveň potrebného know - how, nástrojov, postupov, procesov a ich konkrétnu aplikáciu v praxi

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov