Náš prístup

pohľad na prácu a manažérsky výkon cez optiku neurovedy

science and evidence based approach

výskumy neurovedy v praxi

  • manažérska úroveň realizácie cieľov
  • psychológia dosahovania cieľov
  • mentálne nastavenie pri realizácii cieľov - growth mindset vs. fixed mindset
  • behaviorálna úroveň
  • neuroveda & vedecké výskumy a fakty
  • bio-chémia dosahovania cieľov
  • fyziológia realizácie cieľov

Základný prístup

best practices dlhodobo overené v manažérskej a firemnej praxi, podporené neurovedeckými výskumami

neuro-biologický mechanizmus dosahovania cieľov

čo sa deje za scénou?

ako prebieha dosahovanie cieľov?

individual performance - samostatný výkon a individuálne dosahovanie cieľov

goal seeking behavior

tak ako to aktuálne robím, čo aktuálne robím, aké postupy a nástroje používam - je to dostatočne efektívne pri generovaní takého môjho správania a konania, ktoré mi prináša plnenie mojich cieľov?
is what I currently do effective enough in generating kind of behaviors and actions that lead me to achieving given goals?

čo prispieva k našej vlastnej spokojnosti​?

schopnosť plnenia svojich cieľov

mentálne zdravie a mentálna agilita

emocionálne zdravie a emocionálna stabilita

spokojnosť v práci a vzťahy v tíme