tímová spolupráca a manažérsky rozvoj

Excellent Team

ďalšie rozvojové programy -  TOP workshopy

kontaktujte nás

Líderstvo v čase zmeny a transformácie

Navigácia v dynamike moderného pracovného a biznis prostredia

Program manažérskeho rozvoja - posilnite svoje líderstvo, transformujte svoj tím a formujte budúcnosť svojej firmy

ďalšie inšpiratívne workshopy - Excellent Team

prejsť na program

Dynamický rozvojový program pre hr

Navigácia k modernej HR Excelentnosti

"Navigating the Path to Modern HR Excellence" - pre viac informácii nás kontaktujte

Prejsť na program

Prejdite do sveta ​PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

"Excellence" je dosahovaná cez úspešné dodanie projektových výsledkov

Význam projektového manažmentu je takmer nemožné preceňovať, pretože umožňuje organizáciám dodávať projekty načas, v rámci rozpočtu a vo vysokých štandardoch kvality.

projektový manažment

"FIT for Future" – Moderné manažérske trendy

Transformačný rozvojový program pre Vizionárskych Lídrov

Táto komplexná séria workshopov sa ponára hlboko do každého aspektu moderných manažérskych trendov a ich dôsledkov pre líderstvo, HR postupy a firemnú kultúru.

Účastníci sa rozvíjajú ako transformatívni lídri, vybavení znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním potrebným na to, aby svoje organizácie s istotou priviedli do reality „Future Company“.

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy

prejsť na program
výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

prejsť na program

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

Projektový manažment - BASIC

Základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov.
viac o workshope

Projektový manažment - ADVANCED

Advanced úroveň poskytuje potrebné know - how, nástroje, postupy, procesy a ich konkrétnu aplikáciu vo vašej praxi.
viac o workshope

Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie.
viac o workshope

vyberte si úroveň a náročnosť workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

Transformačný a rozvojový program

Mentálne zdravie a pohoda v práci

Zvyšovanie mentálneho zdravia a pohody na modernom pracovisku

viac info

Excellent Team

social-centric approach

čo je cieľom

optimálne manažérske správanie (behavioral model) + optimálne zručnosti + optimálne know - how + optimálne operations firmy (procesy, manažérsky systém, KPI, funkčný systém riadenia)

Kľúčový pohľad

social-centric approach

jednotlivec v kontexte tímu a tímovej práce & tímovej a firemnej reality

"ready to use"

praktické a efektívne nástroje pre každodenné pracovné úlohy & každodenné manažérske ciele

"vision to action"

aké je vzájomné prepojenie medzi tým, čo si ľudia myslia a čo naozaj konajú

ako sa dostať od „vízie k akcii“ - ako prejsť od cieľov k reálnym výsledkom?

čo získa firma

konkrétne prínosy a vplyv efektívnej tímovej práce na výsledky a funkčnosť firmy

výsledky

osobný a tímový výkon, dosahované výsledky
plnenie cieľov na úrovni tímu a firmy

produktivita

osobná a tímová produktivita
produktivita firemných procesov produktívne firemné systémy

efektivita

osobná a tímová efektivita
efektívne tímové procesy
funkčný a zdravý tím

výkon

výkon jednotlivca a tímu
individuálne výkony súčasťou tímového úsilia

benefity

hard benefits - finančné ukazovatele, ekonomické výsledky, výsledky predaja, výrobné parametre a pod.

funkčnosť

funkčný a efektívny tím
tímová spolupráca, vzájomná podpora, efektívna komunikácia