Dynamický rozvojový program pre hr

Navigácia k modernej HR Excelentnosti

"Navigating the Path to Modern HR Excellence" - pre viac informácii nás kontaktujte

8 unikátnych workshopov pre HR

ucelená séria 8 špecializovaných workshopov vám otvorí prekvapujúce možnosti a potenciál získania nových znalostí, zručností, best practices a pomôže vám vypracovať akčné stratégie potrebné na formovanie modernej budúcnosti HR

kontaktujte nás

Akční HR manažéri

Ste HR manažér alebo HR profesionál odhodlaný posunúť svoje postupy v oblasti ľudských zdrojov na ďalšiu úroveň a smerovať vaše HR fungovanie k budúcej HR Excelentnosti?
Ak áno, tak tento dynamický a osviežujúci rozvojový program bude pre vás hodnotnou inšpiráciou

pokračujte na workshopy

Moderné HR

Úvodný workshop - kľúčová úloha HR ako strategického biznis partnera na úrovni exekutívy a podpora kultúry zameranej na zamestnancov – „employee-centric culture“.
Praktické HR nástroje získate aj na workshope Projektový manažment pre HR

kontaktujte nás

Workshop 1: Vízia excelentnosti moderného HR

Hlavný cieľ workshopu:

Tento úvodný workshop podporuje HR manažérov a profesionálov pri získaní hlbokého pochopenia vízie modernej HR Excelentnosti a jej transformačného vplyvu na celú firmu. Účastníci preskúmajú kľúčovú úlohu HR ako strategického biznis partnera na úrovni exekutívy a zároveň ako hnacej sily podpory kultúry zameranej na zamestnancov – „employee-centric culture“.

Účastníci identifikujú výzvy, ktoré bránia realizácii tejto HR vízie. Aktívna práca účastníkov umožňuje vypracovať stratégie a hlavný smer pri hľadaní riešení už priamo na workshope.

kontaktujte nás

Vybrané benefity workshopu

01

Strategická perspektíva

Účastníci si osvoja strategické myslenie a pohľady, ktoré umožnia zosúladiť HR postupy s celkovými biznis cieľmi a zámermi firmy

02

Transformácia kultúry

HR manažéri a profesionáli rozvíjajú potenciál vytvárania kultúry zameranej na zamestnancov, čo vedie k lepšiemu udržaniu talentov a celkovej lojalite organizácie

03

Inovácia a Líderstvo

HR lídri budú inšpirovaní, aby aktívne rozvíjali svoje vizionárske líderstvo a iniciovali transformačné zmeny vo svojej organizácii