výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

výskumy mozgu a projekty, "cutting-edge" poznatky, stratégie a nové zručnosti

Aplikácia výskumov neurovedy v projektovom manažmente

10 dynamických rozvojových workshopov spája umenie projektového manažmentu so špičkovým neurovedeckým výskumom. Rozvojový program umožňuje projektovým manažérom a expertom získať najnovšie poznatky o ľudskom mozgu a priamo ich aplikovať v náročnom projektovom prostredí. Viac o mozgu nájdete - Unique Brain

neuroveda v praxi

Získajte inšpirujúci prehľad neurovedeckých výskumov a ich dôsledkov a praktických záverov pre projektových manažérov. Spoznajte ako stres a strach ovplyvňujú ľudský mozog a rozhodovanie v projektovej práci.

prevratné pochopenia

Získate neoceniteľné poznatky, zručnosti a stratégie vychádzajúce z najnovšieho neurovedeckého výskumu. Zvýšte svoje schopnosti projektového manažmentu na "action-oriented" workshopoch.

Nástroje pre aplikáciu výskumov mozgu v projektovom manažmente

Keďže neurovedecký výskum neustále napreduje, projektoví manažéri môžu výrazne profitovať zo začlenenia týchto nových zistení do svojich manažérskych prístupov a postupov

PDF sú voľne stiahnuteľné a plne zdieľateľné pre vzájomnú podporu a inšpiráciu

prejsť na nástroje

#1 - výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projektový manažment

ďalšie rozvojové programy - TOP workshopy

Workshop #1 - spoznajte silu neurovedy v riadení projektov! Na tomto workshope sa ponoríte do fascinujúceho sveta výskumu mozgu a jeho priameho vplyvu na rozhodovanie, riadenie a stresové reakcie. Využite plný potenciál svojho mozgu na produktívnejšie a úspešnejšie riadenie projektov.

kontaktujte nás
vybrané témy workshopu #1
 • Úvod do neurovedeckých výskumov a ich význam pre projektový manažment, práca s výskumami o rozhodovaní, motivácii a stresových reakciách. 
 • Kognitívne funkcie mozgu: ako funguje pozornosť, pamäť a schopnosť riešenia problémov a ako ovplyvňujú rozhodovanie a vedenie projektov. 
 • Neuroveda stresu a strachu v projektovej práci: pochopenie reakcie „fught or flight“ – útek alebo útok a jej dôsledkov na zvládanie výziev projektu.
 • Techniky na zvládanie stresu a zvýšenie sústredenia, zníženie chybovosti a zlepšenie prijímania rozhodnutí.

Zvládnutie projektového manažmentu s podporou neurovedy

Objavte neuveriteľné prieniky špičkovej neurovedy a schopností projektového manažmentu. Získajte hlboký prehľad o tom, ako váš mozog formuje rozhodnutia a riadiace schopnosti. Získajte techniky a nástroje ako zvládať stres, tlak, napätie a zvýšte svoju pozornosť a koncentráciu. kontaktujte nás

 • Vylepšené sebauvedomenie o individuálnych kognitívnych silných stránkach a zároveň oblastiach na zlepšenie, čo umožňuje účastníkom efektívne využívať svoje jedinečné schopnosti. 
 • Zlepšená schopnosť rozpoznať skoré príznaky stresu a implementovať techniky na zníženie stresu, čo vedie k lepšiemu mentálnemu a fyzickému zdraviu a tiež predchádzanie vyhoreniu. 
 • Zlepšená emocionálna inteligencia, ktorá vedie k lepšiemu pochopeniu a zvládaniu emócií v osobnom aj profesionálnom prostredí.

Výskumy mozgu a projekty

Workshop #2 - Líderstvo s dopadom - zvýšte svoje líderské a manažérske schopnosti pomocou poznatkov z neurovedy a staňte sa skutočným katalyzátorom úspechu vašich projektov.

ďalšie rozvojové programy - TOP workshopy

kontaktujte nás
Workshop #2

Využitie výskumov mozgu pre lepšie riadenie projektov

Spoznajte moderné výskumy vytvárania psychologicky bezpečného priestoru, ktorý podporuje inovácie a kreativitu. Pozdvihnite tímovú spoluprácu a komunikáciu do nových úrovní. Využite prevratné výskumy neurovedy a staňte sa skutočným priekopníkom v dynamickom riadení vašich projektov.

Vybrané témy workshopu #2

 • Princípy líderstva založené na výskumoch mozgu: pochopenie toho, ako mozog spracováva dôveru, empatiu a inšpiráciu a ich úloha pri motivácii projektových tímov. 
 • Úloha psychologickej bezpečnosti pri podpore kreativity a inovácií v projektových tímoch, výskumy mozgu o efektívnej tímovej dynamike. 
 • Techniky na podporu silnej tímovej spolupráce: postupy na podporu riešenia problémov a aktívne budovanie tímu. 
 • Praktická aplikácia budovanie dôvery a zlepšenie tímovej komunikácie prostredníctvom role plays a otvorených diskusií.
kontaktujte nás

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás