15 najčastejších chýb na projekte

Efektívny a ​komplexný sprievodca 15 najčastejšími chybami riadenia projektov vám pomôže vyhnúť sa skrytým nástrahám a potenciálnym chybám pri riadení projektov.

stiahnuť e-book

15 chýb

stiahnuť e-book

Komplexný sprievodca

Náš komplexný sprievodca 15 najčastejšími chybami riadenia projektov vám môže pomôcť vyhnúť sa kritickým a častým chybám na projektoch a zabezpečiť, aby vaše projekty zostali na správnej ceste.

Naučením sa, ako rozpoznať a riešiť problémy, ako je zlé riadenie tímu, nedostatočné prideľovanie zdrojov a nedostatočná flexibilita, adaptabilita a mnoho ďalších, môžete zlepšiť výsledky projektov a dosiahnuť lepšie biznis výsledky.

15 najčastejších chýb na projekte

Ste unavení z časových sklzov, omeškaní, prekročení nákladov a nedostatočnej kvality vašich projektov? Hľadáte spôsoby, ako zvýšiť produktivitu, efektivitu, zlepšiť spoluprácu a dosiahnuť lepšie výsledky?

Potom sa potrebujete vyvarovať týchto 15 najčastejších chýb, ktorých sa mnohí projektoví manažéri dopúšťajú.

stiahnuť e-book

aplikujte nové know - how a poučenia priamo v praxi - vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

stiahnite si free e-book

Komplexný sprievodca 15 najčastejšími chybami riadenia projektov

Praktický sprievodca ​vám môže pomôcť vyhnúť sa týmto nástrahám a zabezpečiť, aby vaše projekty zostali na správnej ceste.

Naučením sa, ako rozpoznať a riešiť problémy, ako je zlé riadenie tímu, nedostatočné prideľovanie zdrojov a nedostatočná flexibilita a adaptabilita, môžete zlepšiť výsledky projektov a dosiahnuť lepšie biznis výsledky.

stiahnuť e-book

Získajte nástroje, postupy a stratégie, ktoré vám pomôžu posunúť svoje projekty na vyššiu úroveň

stiahnuť e-book

Dokonca aj tí najskúsenejší projektoví manažéri môžu robiť chyby a tieto chyby môžu byť nákladné z hľadiska rozpočtu, času a kvality. Náš sprievodca vám môže pomôcť vyhnúť sa bežným nástrahám a zabezpečiť úspešné výsledky vašich projektov.

projektový manažment - basic

základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov

projektový manažment - advanced

advanced úroveň potrebného know - how, nástrojov, postupov, procesov a ich konkrétnu aplikáciu v praxi

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov

Praktický sprievodca pre projektových manažérov

Efektívny projektový manažment je rozhodujúci pre úspech každého projektu. Dobre riadený projekt môže firmám pomôcť dosiahnuť ich biznis ciele, dokončiť projekty včas a v rámci rozpočtu a udržať si konkurenčnú výhodu na trhu. Riadenie projektu však môže byť náročná úloha a aj tí najskúsenejší projektoví manažéri môžu robiť chyby.

Prehľadnosť
Zrozumiteľnosť
Realizovateľnosť

Zatiaľ čo niektoré chyby môžu byť drobné a ľahko opraviteľné, iné môžu byť nebezpečnejšie a mať vážne následky.

Tento e-book pokrýva najkritickejšie a najnebezpečnejšie chyby, ktorých sa môžu projektoví manažéri dopustiť pri spustení nového projektu.

Dúfame, že identifikáciou týchto chýb a poskytnutím odporúčaní, ako sa im vyhnúť, pomôžeme projektovým manažérom predchádzať nákladným a časovo náročným chybám.

stiahnuť e-book

Efektívnejšie projekty - lepšie výsledky

Najnovšie trendy

získavate cenné inšpirácie a impulzy k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu prístupu zvládania nárokov moderných projektov

Reálne skúsenosti

best practices - osvedčené a overené postupy vám umožnia ťažiť zo skúseností úspešných projektových manažérov

Efektívna aplikácia

popisy a príčiny chýb vám pomôžu proaktívne identifikovať slabé miesta vašich projektov, môžete ušetriť množstvo času a energie

Efektívne riadenie projektov zvyšuje šance, že projektový tím a všetci Stakeholderi budú na rovnakej vlne a budú pracovať na spoločných cieľoch

Prejdite do sveta ​PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

"Excellence" je dosahovaná cez úspešné dodanie projektových výsledkov

Význam projektového manažmentu je takmer nemožné preceňovať, pretože umožňuje organizáciám dodávať projekty načas, v rámci rozpočtu a vo vysokých štandardoch kvality.

projektový manažment